Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

XI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 73

Uchwałę w sprawie statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 74

  1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 75

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP.