Statut, Deklaracja

STATUT
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP
w Warszawie w dniu 5 czerwca 2005 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i środki działania
 3. Członkowie ich prawa i obowiązki
 4. Organizacja Stowarzyszenia
 5. Władze Stowarzyszenia
 6. Organy wykonawcze Stowarzyszenia
 7. Komisje Rewizyjne
 8. Sądy Koleżeńskie
 9. Wybory Organów Stowarzyszenia
 10. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
 11. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Deklaracja do pobrania ze strony Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

"Pobierz"

Źródło, kliknij "więcej"