O Bibliotece

Historia Biblioteki

wachowski

Kierownik Biblioteki WSR w latach 1952-1953 i 1957. Organizator i pierwszy kierownik Biblioteki. Uporządkował i skatalogował zbiory bibliotek katedralnych. Autor kilkunastu prac z historii studiów rolniczych w Polsce i oświaty rolniczej.