Wypożyczalnia Czytelnia

KONTAKT DO WYPOŻYCZALNI:
telfon 061 848 7812
list wypozyczalnia@up.poznan.pl

Wypożyczalnia

Czytelnia

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia

Zgodnie z Zasadami Udostępniania prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:
 • pracownicy i studenci Uniwesytetu Przyrodniczego;
 • doktoranci Uniwesytetu Przyrodniczego;
 • emeryci Uniwesytetu Przyrodniczego;
 • pracownicy, studenci i doktoranci Bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych o ile postanowienia poszczególnych Bibliotek nie stanowią inaczej;
 • studenci uczelni spoza PFBN po zawarciu umowy z Dyrektorem Biblioteki Głównej;
 • pozostali czytelnicy z kraju i z zagranicy poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest wykupienie środowiskowej karty bibliotecznej w macierzystej Bibliotece.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu znajdują się na stronie Zapisz się do biblioteki oraz w Poradniku Czytelnika

Czytelnia

Do korzystania ze zbiorów w Czytelni uprawnieni są wszyscy zainteresowani.
W Czytelni udostępnia się:
 • księgozbiór własny Czytelni;
 • materiały biblioteczne znajdujące się w Magazynach Czytelni;
 • zbiory specjalne:
  • dzieła rzadkie, cenne i szczególnie chronione;
  • materiały kartograficzne;
  • mikroformy;
  • dokumenty elektroniczne;
  • prace magisterskie wyłącznie pracownikom, studentom i doktorantom Uniwesytetu Przyrodniczego na warunkach określonych przez Bibliotekę;
  • prace doktorskie, po uzyskaniu zgody autora pracy;
 • wydawnictwa ciągłe;
 • materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • komputerowe i tradycyjne katalogi;
 • komputerowe bazy danych pełnotekstowe i bibliograficzne wg obowiązujących umów licencyjnych (jednostanowiskowych lub sieciowych).

Czytelnia posiada wolny dostęp do półek.
Zbiory z magazynów bibliotecznych zamawia się na odpowiednich drukach.
Realizacja zamówień odbywa się co pół godziny.
Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje się najpóźniej 30 min. przed zamknięciem Biblioteki.

W Czytelni znajdują się dwa samoobsługowe kserografy na monety.
Do kopiowania nie są udostępniane:
 • książki i wydawnictwa ciągłe do 1945 r.
 • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania;
 • materiały biblioteczne, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania;
 • prace magisterskie i doktorskie.
Kontakt:
telfon 61 846 6213