Struktura Organizacyjna

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym

ul. Botaniczna 1
60-586 Poznań
list.png filia2@up.poznan.pl

Kierownik:

dr inż. Katarzyna Michalska, kustosz

telefon.png 61-848-7977
list.png katarzyna.michalska@up.poznan.pl

Pracownicy:

lic. Anna Urbańska
telefon.png 61-848-7977
list.png anna.urbanska@up.poznan.pl

Tematyka zbiorów Filii nr 2 związana jest z profilem ogrodnictwa i dziedzin pokrewnych. Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz zbiory specjalne (prace magisterskie do 1999 r. i prace doktorskie). Obecnie zbiory liczą ok. 25 000 książek oraz 860 tytułów czasopism, w tym 408 czasopism zagranicznych. Księgozbiory udostępniane są do korzystania na miejscu w czytelni. Biblioteka uczestniczy również w wypożyczeniach międzybibliotecznych. Filia nr 2 wchodzi w skład jednolitego systemu bibliograficzno-informacyjnego Akademii Rolniczej, jest skomputeryzowana i wyposażona we wszystkie źródła informacji naukowej, które są udostępnianie w sieci uczelnianej przez Bibliotekę Główną. Istnieje możliwość korzystania z bibliograficzno-abstraktowych baz CAB Abstracts i FSTA oraz Bibliograficznej Bazy Danych AGRO. Oferowany jest również dostęp do pełnotekstowych baz w sieci uczelnianej i Internecie. Ponadto czytelnia wyposażona jest w kserokopiarkę.
Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych