Struktura Organizacyjna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych:

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że zawiesza od 1.01.2017r. do odwołania przejmowanie zbiorów katedralnych, które katedry przeznaczają do likwidacji. Zawieszenie spowodowane jest brakiem miejsca w Bibliotece Głównej. Potwierdzenie bieżącego zakupu książek przez katedry pozostaje bez zmian.

telefon.png 61-848-7819

Sekretariat:

telefon.png tel./fax: 61-848-7810
list.png bgsekr@up.poznan.pl

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych sprawuje opiekę merytoryczną nad 50 Bibliotekami Katedralnymi i Zakładowymi w zakresie prowadzenia biblioteki gromadzącej zbiory na potrzeby pracowników jednostek.
Ponadto zajmuje się ewidencją zamówień na zakup książek i czasopism na terenie uczelni, oraz przejęciami zbiorów katedralnych do Biblioteki Głównej.
Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym