Struktura Organizacyjna

Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik:

dr inż. Katarzyna Michalska, kustosz

telefon.png 61-848-7821
list.png katarzyna.michalska@up.poznan.pl

Pracownicy:

Wypożyczalnia
telfon 61-848-7812
list wypozyczalnia@up.poznan.pl
mgr inż. Lubomira Ważyńska, kustosz
list.png lubomira.wazynska@up.poznan.pl
Marta Kawecka-Kosmala, bibliotekarz
list.png marta.kawecka-kosmala@up.poznan.pl
Renata Pawlicz, bibliotekarz
list.png renata.pawlicz@up.poznan.pl
Krzysztof Gmerek, bibliotekarz
list.png krzysztof.gmerek@up.poznan.pl
Dominik Walkowiak, bibliotekarz - administrator systemu Horizon
telefon.png 61-848-7816
list.png dominik.walkowiak@up.poznan.pl
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Obsługę prowadzi dr inż. Katarzyna Michalska
Czytelnia
telefon.png 61-846-6213
mgr Dorota Zaręba-Palacz, kustosz
list.png dorota.zareba-palacz@up.poznan.pl
Hanna Czerwoniec, bibliotekarz
list.png hanna.czerwoniec@up.poznan.pl

Do zadań pracowników Oddziału Udostępniania Zbiorów należy:

  • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych (Wypożyczalnia)
  • obsługa czytelnika poprzez udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu (Czytelnia)
  • obsługa czytelników poprzez umożliwienie dostępu ze zbiorów innych bibliotek polskich i zagranicznych (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)
  • obsługa katalogów i udzielanie informacji czytelnikom
  • obsługa magazynów wydawnictw zwartych i ciągłych
  • dbałość o księgozbiór wypożyczalni oraz księgozbiory podręczne czytelniOddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym