Struktura Organizacyjna

Oddział Opracowania Zbiorów:

Kierownik:

mgr inż. Danuta Dados, kustosz

telefon.png +48 61-848-7813
list.png dankos@up.poznan.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Derecka, kustosz
telefon.png +48 61-846-6209
list.png ewder@up.poznan.pl
mgr inż. Małgorzata Czajkowska, st. bibliotekarz
telefon.png +48 61-846-62-10
list.png mposp@up.poznan.pl
Maria Kowalczyk, bibliotekarz
telefon.png +48 61-846-62-10
list.png marit@up.poznan.pl
Bogumiła Polarczyk

Oddział prowadzi komputerowe katalogowanie zbiorów w systemie Horizon. Katalogowane są wydawnictwa zwarte, seryjne i ciągłe. Sporządzane są rekordy bibliograficzne książek i czasopism zarówno nowych, jaki i ze starych zasobów. Oddział zajmuje się bieżącą kontrolą sporządzonych rekordów bibliograficznych. Katalog online jest niepełny. Obejmuje wszystkie wydawnictwa zwarte, które wprowadzone były do zbiorów od 1988 r. oraz tylko częściowo pozycje wcześniejsze. Systematycznie katalog online uzupełniany jest o zbiory wcześniejsze. W chwili obecnej, poszukując pozycji książkowej wydanej przed 1987 r. należy dodatkowo korzystać z tradycyjnych katalogów kartkowych, mieszczących się w Wypożyczalni. Katalog online zawiera pełne zasoby wydawnictw ciągłych począwszy od 1982r, wcześniejsze zasoby są w trakcie uzupełniania. Toteż poszukując starszych zasobów czasopism należy dodatkowo korzystać z tradycyjnego katalogu kartkowego, mieszczącego się w Czytelni.Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym