Struktura Organizacyjna

Oddział Gromadzenia Zbiorów

list.png upbggrom@up.poznan.pl

Kierownik:

mgr Beata Jóźwiak, kustosz

telefon.png 61-846-62-07
telefon.png 61-848-78-14
list.png beataj02@up.poznan.pl

Pracownicy:

mgr inż. Magdalena Bielawska, kustosz
telefon.png 61-848-78-15
list.png mbiel@up.poznan.pl
mgr inż. Barbara Danielak, kustosz
telefon.png 61-848-78-15
list.png bdan@up.poznan.pl
mgr Ewa Szymanowska, kustosz
telefon.png 61-848-78-15
list.png eszym@up.poznan.pl
Karolina Kublicka, bibliotekarz
telefon.png 61-848-78-14
list.png kkub@up.poznan.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów zamawia i zaopatruje w wydawnictwa krajowe i zagraniczne Bibliotekę Główną i jej Filie oraz Katedry nie mające własnych bibliotek zakładowych. W ramach tak zakrojonej działalności do czynności Oddziału należy:

 • prenumerata czasopism i baz danych polskich i zagranicznych
 • monitorowanie niezrealizowanych numerów czasopism u Dostawcy
 • zakup książek krajowych i zagranicznych
 • merytoryczne opracowanie faktur na zakupione wydawnictwa
 • sporządzenie bilansów rocznych
 • statystyka wpływów
 • wycena i sporządzanie rachunków dla tych wydawnictw, które otrzymujemy drogą wymiany i darowizn, zarówno z kraju jak i z zagranicy
 • wysyłanie wydawnictw naszej Uczelni do rolniczych bibliotek krajowych w ramach wymiany
 • wstępne rejestrowanie wszystkich wpływów czasopism i książek w systemie Horizon dla: prenumeraty, kupna, darów i wymiany
 • uzupełnianie zbiorów z wykazów druków zbędnych otrzymywanych z innych bibliotek
 • gospodarka dubletami
 • wstępne opracowywanie zbiorów specjalnych (prace doktorskie, mikrofisze, kartografia, CD-ROMy itp.)Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym