Struktura Organizacyjna

Sekretariat

ul.Witosa 45,
61-693 Poznań

telefon.png tel./fax: 61-848-7810
list.png bgsekr@up.poznan.pl

Pracownicy

Przemysław Pietrowicz, bibliotekarz
inż. Bożena Spychalska, st. bibliotekarz

Pracownik Biblioteki bezpośrednio podlegający pod Pana Dyrektora

dr inż. Katarzyna Witkiewicz, kustosz
telefon.png 61-848-7819
list.png katarzyna.witkiewicz@up.poznan.plOddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym