O Bibliotece

Historia Biblioteki

pelczynski

Kierownik Biblioteki WSR w latach 1957-1961. Dyrektor Biblioteki WSR w latach 1962-1964. Przeprowadził podział zbiorów bibliotecznych na druki zwarte i ciągłe. Utworzył Czytelnię i opracował zbiory wg klasyfikacji UKD. Stworzył księgozbiór naukowy oraz księgozbiory podręczne. Powołał pięć oddziałów Biblioteki. Opracował i udostępnił zbiory amerykańskich stacji badawczych. Był autorem 11 prac, w tym przekładów z języka łacińskiego.