O Bibliotece

Historia Biblioteki

mazurek

Kierownik Biblioteki WSR w latach 1953-1957. Zwiększył obsadę kadrową Biblioteki oraz powierzchnię pomieszczeń bibliotecznych. Wprowadził stopniową specjalizację wykonywanych prac bibliotecznych. Pomimo trudności lokalowych urządził kilka wystaw problemowych wydawnictw zwartych.