Historia Biblioteki

Biblioteka powstała z rozproszonego księgozbioru Wydziału Rolniczo - Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, Studium Ogrodniczego w Poznaniu i innych.

Oficjalnym dniem uruchomienia Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był 1 stycznia 1953 r.
W latach 1953 - 1955 Biblioteka zajmowała pomieszczenia w Budynku Chemii Rolnej. Do roku 1970 Biblioteka dysponowała pomieszczeniami w trzech różnych budynkach należących do WSR.

W 1970 roku Biblioteka otrzymała budynek przy ul. Wojska Polskiego 71 A i piwnice w Studium Wojskowym przy ulicy Niestachowskiej. Od 1987 roku nastąpił dynamiczny rozwój działalności informacyjnej spowodowany komputeryzacji Biblioteki. W 1991 roku Bibliotece przydzielono lokale po byłym Studium Wojskowym. Przeprowadzkę rozpoczęto 1 sierpnia 1991 r. Adaptację lokali dla czytelni oraz umeblowanie zakończono w 1993 roku.

Dnia 15 maja 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie czytelni, a tym samym Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w nowej siedzibie. Następne lata to okres dalszego rozwoju Biblioteki - komputeryzacja, dostęp do Internetu, wprowadzenie nowego systemu (HORIZON), wolny dostęp do księgozbioru podręcznego Czytelni, retrokonwersja zbiorów.
Od 1993 roku Biblioteka działa jako Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej.

Dyrektorzy Biblioteki w latach 1952 - 2003:

doc. dr Marian Wachowski, kustosz
kierownik Biblioteki w latach 1952-1953 oraz w roku 1957.

mgr Feliks Róg-Mazurek
kierownik Biblioteki w latach 1953-1957

dr Marian Pełczyński, st.kustosz dyplom.
kierownik Biblioteki w latach 1957-1961
dyrektor Biblioteki w latach 1962-1964

mgr inż. Wacław Sokołowski, st.kustosz dyplom.
dyrektor Biblioteki w latach 1965-1981

mgr Włodzimierz Gołąb, st.kustosz dyplom.
dyrektor Biblioteki w latach 1981 - 2003