Zapisz się zdalnie do Biblioteki

Biblioteka UPP umożliwia zdalną rejestrację:

  • Studentom UPP – stacjonarnym oraz niestacjonarnym
  • Studentom Szkoły Doktorskiej UPP

pod warunkiem posiadania przez nich ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

Chęć zapisu należy zgłosić poprzez formularz.

O założeniu konta Czytelnik jest informowany drogą mailową, zwrotnie na adres podany przez niego w formularzu. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji znajdują się w Regulaminie zdalnego zapisu do Biblioteki.

Zainteresowani zapisem słuchacze Studiów Podyplomowych UPP proszeni są o kontakt z Wypożyczalnią, tel. 061 848 7812 lub email wypozyczalnia@up.poznan.pl
Pozostałe uprawnione do zapisu osoby (np. pracownicy UPP, studenci, doktoranci i pracownicy innych poznańskich Uniwersytetów) rejestrują się w Bibliotece UPP zgodnie z wytycznymi opisanymi w Poradniku Czytelnika p.1 oraz Szczegółowych zasadach korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.