Informator

Aktualności

Web of Science - majowe szkolenia online

18-05-2021

Web of Science Group zaprasza na kolejną serię prezentacji internetowych Research. Smarter. i Web of Science i InCites w praktyce. Szkolenia, prowadzone przez przedstawicieli firmy Clarivate Analytics są bezpłatne, dostępne dla każdego, wymagają tylko wcześniejszej rejestracji
Tematyka, terminy szkoleń oraz linki do rejestracji

PIĄTEK, 21 MAJA 2021, GODZ. 10:00-11:00 CET
InCites Benchmarking & Analytics - podstawy analiz i nawigacji
Dowiedz się, jak poruszać się po InCites B&A i przeprowadzać analizy dorobku naukowego z wykorzystaniem filtrów, metryk i linii bazowych. Zobacz, jak stworzyć własny zbiór raportów i udostępniać je innym użytkownikom.

PONIEDZIAŁEK, 24 MAJA 2021, GODZ. 11:00-12:00 CET
Analiza trendów w InCites w zakresie wschodzących zagadnień i obszarów badawczych
Jaka tematyka nabiera obecnie popularności? Które publikacje wybijają się najbardziej w danej dziedzinie? Jakie są wiodące i najbardziej rozwojowe obszary badawcze? Na te pytania będziemy próbować odpowiedzieć poprzez analizę Citation Topics w InCites

WTOREK, 25 MAJA 2021, GODZ. 10:00-11:00 CET
Nowa platforma Web of Science - podstawy wyszukiwania i nawigacji
Zobacz, jak poruszać się po nowej platformie Web of Science, aby w pełni wykorzystać jej możliwości. Poznaj nowe funkcje i udogodnienia.

ŚRODA, 26 MAJA 2021, GODZ. 11:00-12:00 CET
Szersze spojrzenie na krajobraz finansowania nauki.
Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o analizie finansowanych badań, źródłach skąd pochodzą granty i ich wpływie na badania. Odkryjemy również krajobraz finansowania w Twojej specjalności, kto finansuje badania w Twojej dziedzinie, kto jest największym beneficjentem i nie tylko.

PONIEDZIAŁEK, 31 MAJA 2021, GODZ. 13:00-13:45 CET
Znaczenie badań realizowanych w ramach współpracy
Instytucje badawcze, instytucje finansujące i rządy wspierają otwartą wymianę pomysłów, dyskusje, dzielenie się, co przyczynia się do wzrostu i rozwoju światowej nauki. Odegraj znaczącą rolę w tej inicjatywie. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak oceniać, identyfikować i otwierać się na współpracę, prezentować badania w celu zwiększenia ich widoczności oraz odblokowywać bariery badawcze w celu wspierania współpracy.
Wszystkie aktualności