Poradnik Czytelnika

 1. Zapisanie się do biblioteki

 2. Katalogi kartkowe wykorzystywane przy wyszukiwaniu książek.

 3. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy wyszukiwaniu książek.

 4. Zamawianie książek do wypożyczenia.

 5. Zamawianie książek udostępnianych na miejscu.

 6. Limity wypożyczeń książek.

 7. Terminy wypożyczeń książek.

 8. Sprawdzenie konta wypożyczeń przez Internet.

 9. Korzystanie z księgozbioru podręcznego.

 10. Schemat UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna).

 11. Katalogi wykorzystywane przy wyszukiwaniu czasopism.

 12. Korzystanie z katalogu kartkowego przy zamawianiu czasopism.

 13. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy zamawianiu czasopism.

 14. Zamawianie czasopism.

 15. Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych.


Dodatkowo w dziale FAQ znajdziesz krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 1. Zapisanie się do biblioteki.

Z powodu trwającego zagrożenia COVID-19 Oddział Udostępniania Zbiorów oferuje możliwość zdalnej rejestracji w Bibliotece.

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej w formie: studenci i doktoranci - aktywowanej w macierzystej bibliotece elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej, pozostali uprawnieni- karty wydanej przez macierzystą bibliotekę.

Opłatę za kartę biblioteczną lub aktywację konta czytelnika w wysokości podanej w cenniku ponoszą tylko studenci i pracownicy pozostałych uczelni należących do PFBN oraz pracownicy bibliotek: Raczyńskich i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Konto do wpłat:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nr rachunku bankowego: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

tytułem:

 • BIBLIOTEKA - KARTA (w przypadku zapisu)
 • BIBLIOTEKA - AKTYWACJA (w przypadku ponownej aktywacji konta).

Następnie wypełniamy zobowiązanie:

zobowiazanie

Druga strona zobowiązania:

zobowiazanie2

Po okazaniu dowodu osobistego, czytelnie wypełnionego zobowiązania, legitymacji studenckiej oraz dowodu wpłaty (dot. czytelników spoza UP), pracownik Wypożyczalni dokonuje zapisu oraz wydaje kartę biblioteczną lub aktywuje elektroniczną legitymację studencką, uprawniającą do wypożyczeń na zewnątrz. O każdej zmianie w danych personalnych, kierunku studiów, miejsca pracy oraz o stracie karty lub legitymacji czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię

Wraz z momentem zapisu, konto biblioteczne zostaje aktywowane na 365 dni. Każda następna aktywacja konta, wydłuża jego ważność o kolejne 365 dni..
 1. Katalogi kartkowe wykorzystywane przy wyszukiwaniu książek.
Tradycyjny katalog kartkowy daje ograniczone możliwości wyszukiwawcze:.
 • nazwisko autora(ów) - dla pozycji do trzech autorów
 • nazwisko redaktora
 • tytuł - dla pozycji napisanych przez więcej niż 3 autorów oraz pod redakcji

Katalog alfabetyczny - wykazuje w układzie alfabetycznym opisy katalogowe dokumentów bibliotecznych wg haseł autorskich lub tytułowych.

W katalogach rzeczowych możemy pozycje poszukiwać wg:
 • klasyfikacji UKD
 • działów przedmiotowych (katalog działowy skryptów i podręczników).
Katalogi te nie są uzupełniane na bież±co. Pozycje wydane po 1987 r. należy poszukiwać w katalogu komputerowym

Przykłady kartek katalogowych:

karta1

karta2
 1. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy wyszukiwaniu książek.

Katalog elektroniczny zbiorów naszej biblioteki dostępny jest ze strony biblioteki lub bezpośrednio pod linkiem: http://up-hip.pfsl.poznan.pl/

Katalog elektroniczny daje wiele możliwości wyszukiwawczych, m.in:
 • Autor
 • Słowa z nazwiska autora
 • Tytuł
 • Słowa z tytułu
 • Tytuł serii
 • Słowa z tytułu serii
 • Hasła przedmiotowe
 • Słowa z hasła
 • ISBN
Wyszukiwanie Logiczne umożliwia łączenie haseł z różnych indeksów.
Katalog elektroniczny jest wspólny dla wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych.

Przykład wyszukiwania książki wg autora:

katalog1

Z listy wybieramy opcję wyszukiwawcz± i wprowadzamy wyrażenie wyszukiwawcze.

katalog10

Z rezultatu wyszukiwań wybieramy nazwisko autora

katalog3

Wybieramy tytuł pozycji zwracaj±c uwagę na możliwość sortowania otrzymanych wyników m.in. wg roku wydania.

katalog4

Po kliknieciu w dane wydanie otrzymujemy szczegółowy opis bibliograficzny książki z wyszczególnionymi egzemplarzami (kliknij aby powiększyć).
 1. Zamawianie książek do wypożyczenia.

W przypadku gdy chcemy wypożyczyć dany egzemplarz, wystarczy klikn±ć na przycisk "zamów" znajdujący się po jego prawej stronie (dotyczy tylko książek z wypożyczalni Biblioteki Głównej).

zamow

Następnie system poprosi nas o zalogowanie się na swoje konto (o ile jeszcze tego nie zrobiliśmy) i potwierdzenie swojego zamówienia.

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej lub aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej. Każde zamówienie ma swoją "datę ważności" czyli okres który książka oczekuje na odbiór przez czytelnika w Wypożyczalni. Standardowo wynosi on 7 dni kalendarzowych i można go sprawdzić na "Koncie czytelnika" w zakładce "Zamówienia". Pozycje nieodebrane w terminie wracają do magazynu i stają się dostępne dla innych czytelników a złożone zamówienia są anulowane.
 • Realizacja zamówień odbywa się co pół godziny,
 • Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje się najpóĽniej 15 min. przed zamknięciem Biblioteki.
 1. Zamawianie książek udostępnianych na miejscu.

Zamówienia na książki udostępniane na miejscu należy składać na odpowiednich, właściwie wypełnionych rewersach. Celem prawidłowego wypisania rewersu należy skorzystać z katalogów, znajduj±cych się w Wypożyczalni oraz z katalogu komputerowego. Sygnaturę o statusie "dostępna" wypisujemy na odwrotnej stronie rewersu i gotowe zamówienia przekazujemy bibliotekarzowi.

rewers

Przykład prawidłowo wypełnionego rewersu
 1. Limity wypożyczeń książek.

Limit wypożyczonych materiałów bibliotecznych:

 • pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego - 30 tytułów,
 • studenci Uniwersytetu Przyrodniczego - 20 tytułów,
 • emeryci Uniwersytetu Przyrodniczego - 5 tytułów,
 • pracownicy i studenci w ramach PFBN - 5 tytułów,
 • studenci w ramach umowy - 5 tytułów.
 1. Terminy wypożyczeń książek.

Okres wypożyczeń materiałów bibliotecznych:

 • pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego - 365 dni,
 • studenci Uniwersytetu Przyrodniczego - 90 dni,
 • emeryci Uniwersytetu Przyrodniczego - 90 dni,
 • pracownicy i studenci w ramach PFBN - 30 dni.
Przedłużenie wypożyczonych materiałów na kolejny okres można uzyskać gdy::
 • wypożyczający wystąpi o prolongatę przed upływem terminu zwrotu,
 • nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 1. Sprawdzenie konta wypożyczeń przez Internet.

Aby sprawdzić stan konta czytelnika należy wejść w nasz Katalog on-line, a następnie kliknąć zakładkę KONTO CZYTELNIKA.

czytelnik

Kolejnym krokiem jest podanie kodu paskowego karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej oraz numeru PIN.
 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego.

W Czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, który tworzą najbardziej poczytne podręczniki i czasopisma.

 • Księgozbiór ten jest ułożony tematycznie wg klasyfikacji UKD.
 • W czytelni jest wolny dostęp do półek, zwroty na półki włącza bibliotekarz.
 • W czytelni można również korzystać z pozycji zamówionych w Wypożyczalni, które nie można wypożyczyć na zewnątrz.
 • W czytelni dostępne są dwa samoobsługowe kserografy (odbitka 1 strony A4 - 0,15zł).
 1. Schemat UKD(Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna)
 1. Katalogi wykorzystywane przy wyszukiwaniu czasopism.
W Czytelni znajduj± się dwa rodzaje katalogów wydawnictw ciągłych [czasopism]:
 • katalog kartkowy - obejmuje w całości zasoby wydawnictw ciągłych, które biblioteka otrzymała do 1982 roku
 • katalog elektroniczny - obejmuje w całości zasoby od 1982

Starsze zasoby są sukcesywnie przenoszone do katalogu elektronicznego. W chwili obecnej, poszukując pozycje sprzed 1982 r., należy skorzystać również z katalogu kartkowego.
 1. Korzystanie z katalogu kartkowego przy zamawianiu czasopism.

Katalog kartkowy wydawnictw ciągłych (czasopism) znajduje się w Czytelni. Zawiera on pełne zasoby wydawnictw ciągłych otrzymanych do 1982 roku. Czasopisma katalogowane s± w układzie alfabetycznym wg tytułu. Hasłem wyszukiwawczym jest tytuł czasopisma. Katalog pozwala sprawdzić czy nasza biblioteka posiada poszukiwane czasopismo i jakie są jego zasoby, oraz pod jaką sygnaturą stoi w magazynie. Te informacje są niezbędne przy składaniu zamówienia.
 1. Korzystanie z katalogu elektronicznego przy zamawianiu czasopism.

Katalog elektroniczny zbiorów naszej biblioteki dostępny jest ze strony biblioteki lub bezpośrednio pod linkiem: http://up-hip.pfsl.poznan.pl/

Katalog elektroniczny przy poszukiwaniu wydawnictw ciągłych (czasopism) daje kilka możliwości wyszukiwawczych, m.in:

 • Tytuł
 • Słowa z tytułu
 • Hasła przedmiotowe
 • Slowa z hasła
 • ISSN
Opcja "Multi-index" umożliwia łączenie różnych haseł wyszukiwawczych.
Katalog elektroniczny jest wspólny dla wydawnictw zwartych i wydawnictw ci±głych.

Przykład wyszukiwania czasopisma w katalogu elektronicznym.

katalog6

Wybieramy opcję wyszukiwawczą i wprowadzamy wyrażenie wyszukiwawcze

katalog7

Z rezultatu wyszukiwań wybieramy tytuł czasopisma.

katalog8

Otrzymujemy szczegółowy opis bibliograficzny czasopisma.

katalog8

Po wybraniu opcji "Pokaż wszystkie egzemplarze" możemy sprawdzić och status (kliknij by powiększyć).
 1. Zamawianie czasopism.

Z czasopism korzystamy w czytelni. Najbardziej poczytne tytuły czasopism znajdują się na półkach księgozbioru podręcznego ustawione według klasyfikacji rzeczowej UKD. Pozostałe czasopisma należy zamawiać z magazynu. Zamówienia składamy na dwóch identycznie wypełnionych zakładkach.

zakladka

Przykład prawidłowo wypełnionych zakładek:

Wpisujemy:
 • tytuł czasopisma
 • rocznik, tom, nr
 • sygnaturę
 • dane personalne czytelnika

Realizacja zamówień odbywa się co pół godziny. Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje się najpóźniej 30 min. przed zamknięciem Biblioteki. Zrealizowane zamówienia rezerwuje się przez 10 dni, (na życzenie czytelnika rezerwacja może być przedłużona). Czasopisma nie są wypożyczane na zewnątrz. W Czytelni istnieje możliwość wykonania odbitek ksero.