FAQ

Czyli lista najczęściej zadawanych pytań:

Więcej informacji znajdziesz w dziale PORADNIK CZYTELNIKA
Co muszą zrobić aby zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki należy być naszym studentem, doktorantem lub pracownikiem. Przedłożyć w wypożyczalni dowód osobisty oraz wypełnić zobowiązanie. Na tej podstawie wydajemy kartę biblioteczną lub aktywujemy elektroniczną legitymację studencką lub doktorancką, uprawniającą do korzystania z naszych zbiorów.

Oferujemy także możliwość zapisania się studentom i pracownikom innych uczelni należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN), opłaty wg. cennika.
Po co mi karta?

Karta jest niezbędna do identyfikacji czytelnika, usprawnia pracę bibliotekarza, znacznie skraca czas potrzebny do obsługi oraz umożliwia składanie zamówień poprzez katalog komputerowy. Obecnie funkcję tę pełni również elektroniczna legitymacja studencka.
Czy mogę korzystać z biblioteki nie będąc studentem?

Tak. Każdy może skorzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni.
Ile książek mogę wypożyczyć?

Dla naszych studentów limit wynosi 20 książek.
Studenci innych uczelni mogą wypożyczyć 5 książek.
Na jak długo mogę wypożyczyć książki?

Dla naszych studentów książki wypożyczane są na 90 dni, chyba że bibliotekarz określi inny termin zwrotu.
Jak mam przedłużyć książkę?

Wystarczy mieć opłacone konto czytelnika - bez kar, przyjść lub zatelefonować do Wypożyczalni i przedłużyć daną pozycję.
Co mi grozi, jeśli nie zwróciłem książki w terminie?

Kiedy zostaje przekroczony termin zwrotu książki, automatycznie blokuje się konto czytelnika, nie można odebrać zamówionych książek i zostaje naliczona kara. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i zapłaceniu kary.
Zgubiłem wypożyczoną książkę. Co mam robić?

Zagubienie książki należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Tam zostanie ustalona kwota, którą należy wpłacić na konto Biblioteki.
Po jakim czasie należy ponowić aktywację karty?

Konto czytelnika ważne przez 365 dni od dnia jego aktywacji i po tym czasie należy je ponownie aktywować, czyli przedłużyć jego ważność, okazując dowód nowej opłaty. Data wygaśnięcia konta jest podana w zakładce "Szczegóły konta" na "Koncie czytelnika".
Czy nasza karta/elektroniczna legitymacja studencka (po aktywacji w Bibliotece UP) uprawnia do korzystania z innych bibliotek?

Tak, należy jednak dokonać jej aktywacji w bibliotece danej uczelni.
Zgubiłem kartę biblioteczna/elektroniczną legitymację studencką, co powinienem zrobić?

ak najszybciej zgłosić zagubienie karty/elektronicznej legitymacji studenckiej w Wypożyczalni, wtedy konto zostanie zablokowane. Duplikat karty/konta kosztuje 24 zł.
Jak mam szukać książek?

Książek należy szukać zarówno w katalogu komputerowym jak i w katalogu kartkowym.
Jak odszukać książkę w Czytelni?

Przez komputer - pokaże się nr działu czyli miejsce gdzie pozycja znajduje się fizycznie w czytelni. W obrębie działu pozycje umieszczone są alfabetycznie.
Jak zamówić książkę?

Wystarczy kliknąć przycisk zamów, tak jak zostało to opisane tutaj.
Gdzie znajdę czasopisma?

Z bieżącego roku, bezpośrednio w Czytelni. Pozostałe należy zamówić u dyżurującego bibliotekarza.
Jak zamówić czasopismo?

Czasopisma zamawiamy, wypełniając identycznie dwa zamówienia do czytelni. Należy pamiętać o wpisaniu roku, tomu i numeru.
Co to jest sygnatura?

Sygnatura to numer, jaki posiada każda książka w bibliotece. To dzięki niej bibliotekarz jest w stanie znaleźć daną pozycje w magazynie. Sygnatura nie zawsze jest jednoznaczna z kodem paskowym.
Gdzie znajdę sygnatury?

Sygnatury są umieszczone:

  • w komputerze - w kolumnie sygnatury,
  • w katalogu kartkowym - na kartkach katalogowych, najczęściej w prawym górnym narożniku.
Jakie są rodzaje sygnatur książek?

Sygnatury przypisane do książek z wypożyczalni to:

  • SK 0... oraz SKZ 0... - do wypożyczenia
  • S - także do wypożyczenia
  • pozostałe - dostępne na miejscu
Dlaczego nie można zamawiać książek przez komputer?

Już można! Zapraszamy do składania zamówień.
Jak długo muszę czekać na zamówienie?

Około 30 minut, z wyjątkiem początku roku akademickiego i zmiany semestru. Zamówienia składane poprzez katalog elektroniczny można odebrać w momencie gdy otrzymają status "gotowe do odbioru".
Gdzie szukać artykułów?

Najlepiej zacząć od bazy AGRO. W niej znajdują się opisy artykułów z czasopism w języku polskim. Jeśli tam nie znajdziemy należy skorzystać z innych dostępnych baz i poprosić o pomoc bibliotekarza.
Dlaczego muszę korzystać z katalogu kartkowego?

Ponieważ nie wszystkie książki zostały umieszczone jeszcze w katalogu komputerowym.
Nie umiem korzystać z komputera. Jak mam szukać książek?

Wystarczy poprosić o pomoc bibliotekarza.
Znalazłem interesujące mnie artykuły w bazach on-line. Co mogę z nimi zrobić?

Można je zgrać na dowony nośnik, wysłać na swoją pocztę elektroniczną.
Dlaczego nie otrzymałem zamówionej książki skoro w komputerze jest ona dostępna?

W tej sprawie zwróć się do bibliotekarza.
Czy wszystkie tytuły jakie posiada Biblioteka są prezentowane na półkach w Czytelni?

Nie - część książek znajduje się w magazynach Czytelni i należy je zamówić na rewersie.
W jaki sposób mogę sprawdzić swoje konto wypożyczeń?

Najlepiej przez Internet, wchodząc w nasz katalog, a następnie klikając na zakładkę "Konto czytelnika".
Jednak w ten sposób można sprawdzić tylko [!] pozycje wprowadzone do systemu komputerowego. W celu uzyskania pełnej informacji, prosimy o kontakt z bibliotekarzem.
Co mam zrobić w przypadku naliczenia kary za przetrzymanie książek?

W pierwszej kolejności należy dokonać zwrotu przetrzymanych książek, wówczas bibliotekarz będzie w stanie podać dokładną kwotę kary oraz sposób jej uregulowania.
Gdzie mogę podbić kartę obiegową?

W tym celu zapraszamy do Wypożyczalni, wraz z kartą biblioteczną i dowodem osobistym. Jeżeli przynosisz obiegówki kolegów poproś ich o kserokopię dowodu osobistego.