Cennik opłat za usługi bibliotecznie oraz za nieprzestrzeganie zasad korzystania z biblioteki

Karty biblioteczne
Studenci, pracownicy, doktoranci i emeryci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. bez opłat
Studenci i pracownicy pozostałych uczelni należących do PFBN oraz pracownicy bibliotek: Raczyńskich i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – zapis i coroczna aktualizacja konta bibliotecznego. 12 zł
Kara za nieterminowy zwrot wypozyczonych materiałów bibliotecznych (za dobę od woluminu) 0,20 zł

Opłaty za zagubienie lub trwałe zniszczenie materiałów bibliotecznych
  Cena Koszty manipulacyjne
Książki polskie i zagraniczne wprowadzone do zbiorów po denominacji (po 1995 r.) inwentarzowa + 10,00 zł
Książki polskie wprowadzone do zbiorów przed 1995 r. 50,00 zł + 10,00 zł
Książki zagraniczne wprowadzone do zbiorów przed 1995 r.
jeżeli cena inwentarzowa jest wyższa niż 300zł
300,00 zł

inwentarzowa
+ 10,00 zł

Kopie ksero i wydruki
Kopie ksero dla studentów i innych użytkowników (za stronę A4) 0,15 zł
Kopie ksero przeznaczone na wysyłkę (za stronę A4) 0,40 zł + VAT
Wydruki czarno-białe (za stronę A4) 0,50 zł
Wydruki kolorowe (za stronę A4) 1,00 zł

Bazy i katalogi własne udostępniane w Bibliotece Głównej
Analiza bazy przez bibliotekarza na jeden temat - 1 godz. 5,00 zł
Za jeden rekord wydrukowany na papierze 0,30 zł
Za jeden rekord przeniesiony na nośnik elektroniczny użytkownika 0,30 zł

Inne bazy dostępne w Bibliotece Głównej
Przegląd bazy przez bibliotekarza - 1 godz. 10,00 zł
Za jeden rekord wydrukowany na papierze 0,30 zł
Za jeden rekord przeniesiony na nośnik elektroniczny użytkownika 0,30 zł


* Uczelnie należące do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN):
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
 • Biblioteka Raczyńskich
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Politechnika Poznańska
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu