Zgłoszenie publikacji od 2013

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach

Oświadczenie

Zgłoszenie publikacji przez moduł Expertus-Aut - INSTRUKCJA

Spis formularzy zgłoszeniowych

- Formularz (.doc)
1.1. Formularz publ. w czasop. z listy A MNiSzW word
1.2. Formularz publ. w czasop. z listy B MNiSzW word
1.3. Formularz publ. w czasop. z listy C MNiSzW word
1.4. Formularz publ. w mat. z konf. międz. word
1.5. Formularz publ. w czasop. human.spol. word
2. Formularz_publ. w czasop. nie z listy MNiSW word
3. Formularz_Monografia word
4. Formularz_Rozdział monografii word
5. Formularz_Książka_podręcznik_skrypt word
6. Formularz_Rozdział książki word
7. Formularz_referat_komunikat konf word
8. Formularz_Redakcja monografii word
9. Formularz_Redakcja książki word
10. Formularz_Redaktor naczelny word
11. Formularz członk. w_komitet.red. word

Close

Spis formularzy od 2013

- Formularz (.doc)
1. Patent na wynalazek word
2. Zgłoszenie wynalazku word
3. Konferencja międzynarodowa word
4. Konferencja krajowa word
5. Nagrody i wyróżnienia word

Close

Formularze zgłoszeniowe dotyczące patentów i działań upowszechniających naukę:

Zgłoszenie publikacji do 2012

Publikacja Formularz (.doc)
Publikacja w czasopiśmie word
Książka word
Fragment książki word
Referat/komunikat konferencyjny word

Close

Spis formularzy do 2012

Wypełniony formularz w formacie .doc lub .odt prosimy przesłać na adres: bibliogr@up.poznan.pl

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Bibliografii prosimy kierować na adres olimpia.malecka@up.poznan.pl, bibliogr@up.poznan.pl lub telefonicznie 61-848-78-18, 61-848-78-17.

Przeczytaj więcej o Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.