Bibliografia Publikacji Pracowników UP

O Bibliografii

Baza: Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dokumentuje wszystkie publikacje (w formie drukowanej lub elektronicznej) pracowników, uczestników studiów doktoranckich i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestracji podlega zgodnie z:

 • publikacja w czasopiśmie naukowym oraz innym wydawnictwie ciągłym,
 • monografia,
 • rozdziały monografii,
 • książka, podręcznik, skrypt oraz inne wydawnictwo zwarte,
 • rozdział lub część książki, podręcznika, skryptu lub innego wydawnictwa zwartego,
 • referat, komunikat naukowy opublikowany w materiałach konferencyjnych.

Rejestracji podlegają też inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym, w szczególności takie jak:
 • redakcja naukowa monografii,
 • redakcja naukowa książki, podręcznika, skryptu lub innych wydawnictwa zwartego,
 • posiadanie statusu redaktora naczelnego czasopisma,
 • członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma,
 • patenty, wzory użytkowe.
Baza: Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powstaje w systemie bibliograficzno-bibliometrycznym EXPERTUS firmy Splendor. Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej na podstawie przekazanego do w/w:
 • oryginału publikacji lub;
 • kserokopii, skanu lub;
 • adresu internetowego publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej lub;
 • formularza zgłoszeniowego publikacji znajdującej się w zasobach Biblioteki Głównej;
 • zgłoszenia publikacji przez moduł Expertus-Aut.

W pierwszej kolejności rejestrowane w bazie są publikacje bieżące (od 2013 roku), publikacje wcześniejsze (wydane do roku 2012 włącznie) zgłoszone do rejestracji będą sukcesywnie zamieszczane w bazie.

Zgłoszenia publikacji bieżących (od 2013 roku) prosimy dokonywać na odpowiednich formularzach lub przez moduł Expertus-Aut. Starsze publikacje można tez zgłaszać poprzez formularz WWW (Zgłoszenie publikacji do 2012) lub przesłać listy publikacji z podaniem danych kontaktowych. Publikacje, których nie ma w zasobach Biblioteki zostaną zarejestrowane w bazie dopiero po dostarczeniu do wglądu oryginału, kserokopii lub skanu.

Zgłoszenia publikacji wg. Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Leśny i Technologii Drewna – osoby do kontaktu:. mgr Mirosława Kiełbasa, inż. Marzena Bielawska: adres miroslawa.kielbasa@up.poznan.pl, marzena.bielawska@up.poznan.pl, tel. 61-848-7817, Oddział Informacji Naukowej B. Gł., pokój 106;

2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Ekonomiczny – osoby do kontaktu: mgr inż. Ewa Chudzicka, mgr inż. Olimpia Małecka: adres ewa.chudzicka@up.poznan.pl, olimpia.malecka@up.poznan.pl, tel.61-848-7818, Oddział Informacji Naukowej B. Gł., pokój 107;

Inne pytania i uwagi dotyczące Bibliografii prosimy kierować na adres olimpia.malecka@up.poznan.pl, bibliografia@up.poznan.pl lub telefonicznie 61-848-78-18, 61-848-78-17.