Bazy danych

Uprawnieni użytkownicy: pracownicy, studenci i doktoranci.

W celu zalogowania należy podać numer karty bibliotecznej oraz PIN.

W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z Wypożyczalnią.

Dozwolone jest wykonanie kopii artykułu na nośniku elektronicznym, przesłanie pocztą elektroniczną lub jego wydrukowanie (wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych), zgodnie z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich.

Zabrania się:

redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym użytkownikom UP),
publikacji fragmentów artykułów i ich przedruku bez podania źródła i praw autorskich,
udzielania osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom UP) dostępu do zasobów elektronicznych poprzez udostępnienie loginu i hasła,
wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki UP do działalności komercyjnej.
Wejdź


baza dostępna po zalogowaniu(serwer HAN)

Narzędzia analityczne:

EBSCO:
AHFS Consumer Medication Information opis
European Views of the Americas: 1493 to 1750 opis
Academic Search Complete opis
Agricola opis
Business Source Complete opis
ERIC opis
EBSCO eBook Open Access (OA) Collection opis
GreenFILE opis
Health Source: Consumer Edition opis
Health Source: Nursing/Academic Edition opis
Library, Information Science & Technology Abstracts opis
MasterFILE Premier opis
MEDLINE opis
Newspaper Source opis
Regional Business News opis
Teacher Reference Center opis
CAB ABSTRACTS opisPozostałe:
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
ICM
Web of Science
opis
Conference Proceedings Citation Index (CPCI) opis
ELSEVIER
 • ScienceDirect

 • INFONA
 • opis
  EMIS Emerging Markets Information Service (poprzednia nazwa: ISI Emerging Markets) opis
  Food Science Technology Abstracts (FSTA) opis
  Journal Citation Reports (JCR) opis
  Science Citation Index Expanded (SCIE)
  ICM
  Science Citation Index Expanded (SCIE)
  opis
  Scopus opis
  Social Sciences Citation Index (SSCI)
  ICM
  Social Science Citation Index (SSCI)
   
  Springer
 • SpringerLink

 • INFONA
 • opis
  Web of Science
 • WoS

 • ICM
 • opis
  Wiley-Blackwell opis  AHFS Consumer Medication Information

  AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  AEuropean Views of the Americas: 1493 to 1750

  Ta nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Academic Search Complete

  Academic Search Complete - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 7 850 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 13 780 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają od 1887 roku.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  AGRICOLA - AGRICultural OnLine Access

  AGRICOLA - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 5 milionów opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO

  Wolny dostęp do bazy w Internecie:
  http://agricola.nal.usda.gov/  Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

  Baza bibliograficzna z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych, obejmuje ponad 25 dyscyplin m.in. sztukę, architekturę, historię, archeologię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, folklor, filozofię, religię, teatr, film, radio, telewizję, muzykologię. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 1300 najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Są to artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in. W bazie gromadzone są również artykuły dotyczące dyscyplin humanistycznych ukazujące się w czasopismach interdyscyplinarnych. Arts and Humanities Citation Index może być wykorzystywany do wyszukiwania bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych, zawartości czasopism fachowych oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-)
  oraz
  Web of Science (1975-)


  Business Source Complete

  Business Source Complete - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29 000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3 300 czasopism pełnotekstowych i ponad 920 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21 400 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1886 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 1 150.000 profili przedsiębiorstw, ponad 40 650 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok. 8 840 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3 625 analiz ekonomicznych typu SWOT.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


  CAB ABSTRACTS

  CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

  Z bazy jednorazowo może korzystać tylko jeden użytkownik, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

  Baza dostępna w sieci uczelnianej:
  Wejdź


  Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

  Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych (m.in. biologii, biochemii, biotechnologii, chemii, ochrony środowiska, fizyki, informatyki, medycyny, rolnictwa).

  Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze Web of Science (1990-)


  ELSEVIER/ScienceDirect

  Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera także pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie stanowią już integralną część kolekcji Elsevier. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bież±cego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Zakres tematyczny - czasopisma z nauk przyrodniczych, medycznych, technicznych, chemii, fizyki, matematyki. Baza aktualizowana jest cotygodniowo.
  Baza dostępna w sieci uczelnianej:

  • na serwerze ScienceServer w INFONA
   INFONA Elsevier
  • oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy Elsevier

  Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Elsevier 2016-2018 (czasopisma i książki w bazie ScienceDirect oraz baza Scopus)


  EMIS Emerging Markets Information Service (poprzednia nazwa: ISI Emerging Markets)

  Serwis ten dostarcza wyczerpujące informacje dotyczące rynków wschodzących z około 70 krajów Europy środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, informacji o spółkach, notowań giełdowych, statystyk oraz danych makroekonomicznych, uzyskiwanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Serwis zapewnia obszerne informacje dotyczące Polski. Aktualizowany jest na bieżąco.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej:
  Wejdź

  Szkolenie on-line:  http://www.emis.com/video.html?pc=PL, lub http://www.emis.com (wybieramy po prawej stronie produkt EMIS - kraj "Polska", następnie w prawym górnym rogu serwisu wybieramy opcję "Wideo szkolenie").

  EBSCO eBook Open Access (OA) Collection

  EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection to stworzona we współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych, dostępnych w modelu Open Access. Kolekcja oferuje dostęp do ponad 2,500 tytułów o różnorodnej tematyce, bez ograniczeń DRM. Kolekcja została dodana do platformy EBSCOhost pod nazwą eBook Open Access (OA) Collection oraz aktywowana w wyszukiwarce EBSCO Discovery Service.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej HAN:
  Wejdź


  ERIC - Educational Resource Information Center

  Baza dziedzinowo obejmuje nauki edukacyjne i pedagogiczne. Aktualnie zawiera ponad 1.194.000 rekordów oraz linki do ponad 100.000 dokumentów pełnotekstowych. Dokumenty źródłowe to: czasopisma, raporty, przewodniki, książki, materiały historyczne, materiały audiowizualne, testy, fotografie.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  FSTA - Food Science Technology Abstracts

  FSTA – Food Science and Technology Abstracts (od 2005 kupno przez BGUP) - abstraktowa baza bibliograficzna z zakresu nauk o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności i in. Baza danych zawiera materiał z ponad 4.600 wydawnictw ciągłych. Posiada ponad 1 072 750 rekordów sięgających roku 1969.

  Z bazy jednocześnie może korzystać 4 użytkowników, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

  Baza dostępna w sieci uczelnianej:
  Wejdź


  GreenFILE/EBSCO

  GreenFILE udostępnia informacje dotyczące wszelkich aspektów wpływu człowieka na ¶rodowisko naturalne i zawiera treści dotyczące globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty około 295.000 rekordów bibliograficznych z ponad 600 tytułów, w tym Open Access do pełnych tekstów ponad 4 600 rekordów.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Health Source: Consumer Edition

  Baza zawiera informacje z zakresu nauk medycznych i zagadnień związanych ze zdrowiem np. dietetyką i żywieniem, opieką nad dzieckiem, medycyną sportową. Baza zawiera pełne teksty z 80 tytułów czasopism, ponad 130 książek, ponad 1.000 broszur oraz ponad 4.500 raportów klinicznych w języku angielskim i hiszpańskim. Oferuje dostęp do informacji na temat leków, pediatrii, kardiologii, medycyny sportowej, badań nad zdrowiem osób starszych i kobiet. W bazie jest umieszczony słownik medyczny Merriam-Wester's Medical Desk Dictionary, zawierający terminologię z zakresu genetyki, onkologii, pediatrii, pulmonologii, medycyny ratunkowej, bakteriologii i medycyny laboratoryjnej.

  Aktualnie baza obejmuje dodatkowo kolekcję Lexi-PAL, która zastąpiła bazę Clinical Pharmacology, zawierającą informacje o lekach.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Health Source: Nursing/Academic Edition

  Baza daje dostęp do pełnych tekstów około 550 tytułów czasopism (w tym blisko 450 czasopism recenzowanych) z zakresu wielu dyscyplin medycznych, głównie pielęgniarstwa. Ponadto zawiera abstrakty i indeksy z prawie 850 periodyków.

  Aktualnie baza obejmuje dodatkowo kolekcję Lexi-PAL, która zastąpiła bazę Clinical Pharmacology, zawierającą informacje o lekach.

  Baza dostępna w Internecie, w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Journal Citation Reports (JCR)

  Interdyscyplinarna baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny warto¶ci merytorycznej czasopism naukowych na podstawie kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to Impact Factor oraz Immediacy Index.
  Baza JCR umożliwia:

  • uzyskanie pełnych danych bibliograficznych czasopism
  • sprawdzenie, jakie czasopisma są najczęściej cytowane w interesującym nas czasopiśmie (cited journal) oraz jak jest ono cytowane przez inne czasopisma (citing journal)
  • otrzymanie współczynnika charakteryzuj±cego powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami (Impact Factor, Immediacy Index, Citing i Cited Half-life)

  Najczęściej używane współczynniki to:
  • Impact Factor - stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat
  • pięcioletni Impact Factor - stosunek liczby cytowań w danym czasopi¶mie do liczby artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat
  • Immediacy Index - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania


  Więcej informacji:
  Ulotka o JCR
  Informator o JCR

  Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze wydawcy


  Library, Information Science & Technology Abstracts

  Baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 690 czasopism oraz książek, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych z bibliotekoznawstwa, bibliometrii, informacji naukowej, zarz±dzania informacją i wielu innych. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 60-tych.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  MasterFILE Premier

  Wielodziedzinowa baza danych przeznaczona głównie dla bibliotek publicznych. Obok zagadnień o tematyce ogólnej dostarcza również informacji z zakresu biznesu, edukacji, ochrony zdrowia, zagadnień wielokulturowych. Zawiera pełne teksty z blisko 1.750 tytułów czasopism od 1975 roku oraz streszczenia i opisy bibliograficzne z ponad 2.400 czasopism, pełne teksty około 500 książek, ponad 85.800 biografii, ponad 105.700 innych dokumentów Ľródłowych, ponad 285.900 zdjęć i map.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  MEDLINE

  MEDLINE - kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4 800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1 470 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Newspaper Source

  Newspaper Source oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Regional Business News

  Baza pełnotekstowa zawiera artykuły z 75 tytułów amerykańskich czasopism oraz gazet biznesowych. Aktualizacja codzienna.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost:
  EBSCO


  Science Citation Index Expanded (SCIE)

  Baza danych z zakresu nauk ścisłych obejmująca zawartość ponad 6650 czasopism naukowych ze 150 dyscyplin naukowych. Baza umożliwia szczegółowe poszukiwanie literatury na określony temat lub określonego autora oraz sprawdzenie cytowań prac naukowych. Jest uaktualniana co tydzień.

  Instrukcja wyszukiwania cytowań

  Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-)
  oraz Web of Science (1945-)


  Scopus

  Scopus - jest tworzoną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism, (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wejdź

  Przewodnik użytkownika pdf.
  Social Sciences Citation Index (SSCI)

  Baza obejmuje zawartość 2400 najbardziej prestiżowych światowych czasopism naukowych z zakresu nauk społecznych: antropologii, archeologii, badań nad regionami i grupami etnicznymi, biznesu i finansów, badań z zakresu komunikacji, ochrony zdrowia i higieny społecznej, kryminologii, demografii, nauk ekonomicznych, badań w dziedzinie kształcenia, polityki, geografii, informacji naukowej, sztucznej inteligencji, bibliotekoznawstwa, stosunków międzynarodowych, prawoznawstwa, zarządzania, marketingu, psychologii, psychiatrii, socjologii planowania i rozwoju miast. Uwzględniane są wszystkie artykuły naukowe oraz notatki, listy i felietony wstępne. Dodatkowo zawartość bazy uzupełniają dane z zakresu nauk społecznych wybrane z czasopism o tematyce interdyscyplinarnej. System indeksów i słowników umożliwia sprawne i łatwe poszukiwania literatury wg nazwisk autorów, słów kluczowych, tytułu czasopisma, cytowań, adresów.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-)
  oraz Web of Science (1945-)


  Springer/Kluwer

  Springer - czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Dostępne są równolegle na 3 platformach: jako baza SpringerLink na serwerze wydawcy, w systemie ScienceServer w ICM oraz również w ICM w systemie Yadda, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2012 i 2013. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja Springer przewiduje prawo archiwizacyjne (bezterminowy dostęp) do wszystkich zakupionych zasobów (czasopism, serii i książek) dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Baza dostępna w sieci uczelnianej:  Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.
  Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Springer 2013-2015 (licencja 2016-2018 w przygotowaniu)


  Web of Science

  Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports.

  Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

  Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).

  W marcu 2010 została podpisana umowa pomiędzy Wydawcą i ICM na krajową licencję akademicką Web of Science. Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki


  Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Web of Science 2014-2016


  Wiley-Blackwell

  WILEY - czasopisma Wiley od roku 2012 udostępniane są w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W latach 2005-2011 dostęp do czasopism wydawnictw Wiley i Blackwell był zakupiony Bibliotekę UP.

  Baza dostępna w sieci uczelnianej:
  Wiley-Blackwell
  Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Wiley 2016-2018


  InCites (dodatek do Web of Science)

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucji wyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. InCites jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.
  SciVal (dodatek do Scopusa)

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Licencja pilotażowa SciVal obejmuje wszystkie instytucje, które zgłosiły lub zgłoszą się do licencji krajowych WBN. SciVal jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.